Wydarzenia

RANKING ODDZIAŁU KALISZ

Zapraszamy do wzięcia udziału w Rankingu Oddziału Kalisz za rok 2023!

Aby wziąć udział w Rankingu należy wypełnić

Kartę Oceny Osiągnięć Wystawowych 2023

oraz dostarczyć ksero kart ocen z wystaw.

Zgłoszenie psa w Oddziałowym Rankingu Wystawowym jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2024 roku

REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE ODDZIAŁ KALISZ

  1. Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału w Kaliszu Związku Kynologicznego w Polsce. Nadzór nad prowadzeniem Rankingu prowadzi Przewodniczący Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Na wniosek Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej Zarząd Oddziału powołuje Komisję Rankingową, która dokonuje podliczenia punktacji w poszczególnych kategoriach.
  2. Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk na wystawach krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych i promocja psa rasowego.
  3. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane wyłącznie z ZkwP Oddział Kalisz, będące własnością członków z opłaconą składką.
  4. Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych – lokat 1, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących lokat 1. Celem udziału w rankingu należy dostarczyć do biura (osobiście lub za pośrednictwem
  5. e-maila) ocen psa z wystaw organizowanych przez ZkwP oraz organizacje zrzeszone w FCI.
  6. Właściciel psa lub suki zgłaszanej do rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć na Karcie Osiągnięć za dany rok najpóźniej do 31 stycznia kolejnego roku obejmującego sezon wystawowy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie lub skany kart ocen wystawowych, zdjęcie psa z konkurencji finałowych lub katalog powystawowy. W Rankingu uwzględnione będą tylko udokumentowane osiągnięcia, zgłaszane w podanym wyżej terminie.
  7. Ranking jest prowadzony w kategoriach: a) klasyfikacja – klasy wystawowej psa:

TOP SZCZENIĘ – klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt

TOP JUNIOR – klasa młodzieży

TOP OPEN – klasa pośrednia, otwarta, użytkowa, championów

TOP WETERAN – klasa weteranów

b) klasyfikacja w grupach FCI (I-X) oraz klasyfikacja łączna TOP DOG.

c) klasyfikacja dla ras nieuznanych- jedna kategoriach

d) osiągnięcia-lokaty na wystawie Europejskiej,

e) osiągnięcia-lokaty na wystawie Światowej

7) Ranking prowadzony jest zgodnie z punktacją podaną w Tabeli Punktowej.

Każdy Członek Oddziału może zgłosić do rankingu dowolną ilość psów i suk

z wyłączeniem psów członków Zarządu Oddziału Kalisz.

8. Najwyżej punktowany pies/suka otrzyma tytuł TOP DOG Oddziału Kalisz za dany rok.

9. Wyniki rankingu będą podliczone do dnia 25 lutego, następnie opublikowane

poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Oddziału oraz FB Oddziału Kalisz

na co uczestnicy przystępując do rankingu wyrażają zgodę.

Zarząd Oddziału zorganizuje GALĘ TOP DOG Oddziału Kalisz

na której zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców.

10. Uczestnik rankingu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

przez Organizatora rankingu wystawowego Oddziału ZkwP w Kaliszu

do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu a w przypadku otrzymania nagrody

w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych Dz.U z 1997 nr133,poz.883 z późniejszymi zmianami.

11. Uczestnik, poprzez wysłanie zgłoszenia do udziału w rankingu,

nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe związane

z udziałem w rankingu,publikacją wizerunku,zdjęć,swojego imienia i nazwiska

oraz nazwy psa i hodowli,na wszystkich polach eksploatacji,

o której mowa w art.50Ustawy z dnia 4 lutego1994roku o prawie autorskim

i prawach pokrewnych Dz.U z 2000 r Nr 80,poz.904 z późniejszymi zmianami.

12. Nadesłanie zgłoszenia do rankingu oznacza akceptację jego warunków wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

13. Ranking nie podlega przepisom regulującym zasady udziału w grach i zakładach wzajemnych.

Punktacja:

za każdą z poniższych ocen i tytułów przyznany będzie 1 pkt.

-Wybitnie Obiecujący, ocena doskonała,

-CWC, CACIB, BOB,BOS,

-Najlepszy Dorosły Pies/Suka,Zwycięzca młodzieży,Najlepszy junior, Najpiękniejsze szczenie

w rasie,

-Zwycięzca Polski, Zwycięzca Klubu, Najlepszy weteran,

– BOG lokata 1-4

– BIS lokata 1-4

-nominacja na Crufts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *