Wydarzenia

Uwaga zmiany!

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2023 roku podjął następujące uchwały:

SPRAWY HODOWLANE
1. Uchwała o obowiązku prześwietlania stawów łokciowych psów/suk rasy owczarek niemiecki celem uzyskania uprawnień hodowlanych obowiązującego od 01.03.2024 r.


2. Na wniosek GKH wprowadza się dla rasy Polski Owczarek Nizinny, psów/suk, wynik C dysplazji stawów biodrowych (kojarzenie tylko z wynikiem A) od 01.01.2024 r.

3. Na wniosek GKH w celu wyeliminowania błędów przy wprowadzaniu kodów kreskowych do programu informatycznego zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do:
– zakupu czytników kodów kreskowych
przestrzegania zasady wklejania kodów kreskowych na potwierdzeniach znakowania psów.


4. Nadano upoważnienia nowym lekarzom weterynarii upoważnionym do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno – kostnego: Dr Łukasz Jóźwiak (Wrocław) oraz Dr Małgorzata Weronika Nowak (Kalisz). (Dr Małgorzata Cichoń – CANISIA s.c. Kaliskie Centrum Weterynaryjne)

SPRAWY SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH
1. Wprowadzono poprawkę do Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych § 31 polegającej na zaliczeniu sędziowania na wystawach poza granicami Polski uzyskanych na podstawie indywidualnych zgód wydanych przez ZG ZKwP do wymaganych 20 sędziowań, dających możliwość uzyskania tytuły sędziego międzynarodowego.
2. Zatwierdzono składy komisji egzaminacyjnych na egzaminy praktyczne, które odbędą się podczas wystawy w Gdyni, Katowicach i w Bydgoszczy.
3. Zatwierdzono organizację uzupełniającego egzaminu dla asystentów w Oddziale Bydgoszcz.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Podniesiono wysokość opłaty za składanie protestów na wystawach ze 100 zł na 500 zł.
2. Zmiana wysokości opłat za Championaty od 01.01.2024 r.
– Championat Szczeniąt i Grand Champion Polski – wersja papierowa dyplomu 100 zł.
– Champion Polski, Młodzieżowy Championat Polski, Championat Polski Weteranów – wersja papierowa 100 zł.
– Wszystkie tytuły Championa dla wystawców zagranicznych – wersja papierowa 50 EUR.
3. Ustanowiono nowe tytuły: Polish Baltic Winner, Junior Polish Baltic Winner, Veteran Polish Baltic Winner. Dyplom wydawany będzie w formie papierowej, cena 100 zł. dla wystawców krajowych, 50 EUR dla wystawców zagranicznych. Tytuły obowiązują od 1.01.2024 r.


4. Przyjęto zmianę w Regulaminie Rankingu Wystawowego 2024 wchodzącego w życie z dniem 01.01.2024 r. dotyczącą zaliczania do rankingu wystawowego wszystkich wystaw obsługiwanych przez „wystawy.NET” oraz Wystawę Światową Ras Polskich.
5. Zatwierdzono Odznaki Honorowe na wniosek Kapituły Odznaczeń.

zmiany w słowniku Ras i Umaszczeń

Aktualizacja słownika umaszczeń