Wydarzenia

Walne zgromadzenie sprawozdawcze 24/03/2024

ZWIAZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE ODDZIAL W KALISZU INFORMUJE,IZ DNIA 24 MARCA 2024 , O GODZINIE 10.00 ODBEDZIE SIE WALNE ZGROMADZENIE CZLONKOW ODDZIALU.

Zebranie odbedzie sie w Hotel Stajnia Wolica, Wolica 1G, 62-872 Wolica

Ramowy porzadek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia SprawozdawczegoCzlonkow Oddzialu

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybor Przewodniczacego,Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantow.
 3. Stwierdzenie waznosci i prawomocnosci Walnego Zgromadzenia.
 4. Powolanie Komisji Mandatowej,Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjecie porzadku obrad.
 6. Przyjecie protokolu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z dzialalnosci: -Zarzadu Oddzialu , -Oddzialowej Komisji Hodowlanej
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddzialowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddzialowego Sadu Kolezenskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdan i bilansu za rok ubiegly oraz udzielenie absolutorium Zarzadowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok biezacy.
 14. Rozpatrzenie i uchwalenie wnioskow i dezyderatow.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informujemy o mozliwosci zapoznania sie z protokolem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Oddzialu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *