Władze

ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodnicząca Zarządu – Małgorzata Szmajdzińska

V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych – Tomasz Czaplicki

V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych – Małgorzata Spychała

Skarbnik – Renata Janiak

Sekretarz – Joanna Knop

Członkowie Zarządu:

Grzegorz Pilc

Aleksandra Kozłowska – Luciak – zawieszona

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Anna Marek

Zastępca – Krzysztof Górski

Sekretarz – Alicja Fic

Patrycja Stacherzak

Michał Chmielarz

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodnicząca – Izabela Symanowicz

Sabina Wawrzyniak – Maury

Mariusz Kopiecki

Monika Sudoł

Adam Duszkiewicz

ODDZIAŁOWA KOMISJA HODOWLANA

Przewodnicząca – Małgorzata Spychała

Andrzej Szabelski

Natalia Muller

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Agnieszka Dorywalska