Sędziowie i Asystenci

Sędziowie:

Dorota Kuczyńska – Standełło

Asystenci Kynologiczni:

Małgorzata Spychała

Marta Szymańska

Adam Duszkiewicz

Aleksandra Kozłowska – Luciak (zawieszona)