Przegląd hodowlany

PRZEGLAD KWALIFIKUJĄCY PSA/SUKĘ DO HODOWLI

09.03.2024

UL. Żytnia 5, 62-800 Kalisz

Osoby chcące uczestniczyć ze swoimi psami/sukami w przeglądzie hodowlanym proszone są o przesłanie na adres PRZEGLAD@ZKWPKALISZ.PL:

  1. wypełnionego ZGŁOSZENIA PSA/SUKI DO PRZEGLĄDU HODOWLANEGO ,
  2.  opłaty za przegląd 900 zł (WSZYSTKIE RASY Z WYŁĄCZENIEM RAS POLSKICH) lub 450 zł (TYLKO RASY POLSKIE) ,
  3.  Skanu rodowodu zgłoszonego psa/suki.

O przyjęciu zgłoszenia zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailowa lub telefoniczną.

Osoby, z innych Oddziałów pragnące uczestniczyć w Przeglądzie Hodowlanym w Kaliszu poza powyższymi muszą dołączyć zgodę Oddziału do którego należą, że dany pies/suka mogą wziąć udział w Kaliszu w takim przeglądzie. 


Przypominamy o obowiązku posiadania opłaconej składki członkowskiej za 2024 r.