Badanie profilu DNA

BADANIE PROFILU DNAZgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
– dla Reproduktorów nabywających uprawnienia hodowlane od dnia 01.03.2023
– dla Suk Hodowlanych nabywających uprawnienia hodowlane od dnia 01.07.2023

Druki do pobrania:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF) >
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA – PRZYKŁAD (plik PDF) >
3. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) > – NOWY WZÓR
4. Zlecenie badania DNA psów – PRZYKŁAD (plik PDF) >
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz – Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW – pobierz >
Dodatkowe informacje w zakresie badań genetycznych DNA:Laboratorium Genetyki Molekularnej – Balice może potwierdzić i wpisać do bazy DNA – ZKwP zgodność ze standaryzacją ISAG Certyfikatów DNA wydanych przez: VetLab , Laboklin i EVG (Eurovetgene).
Certyfikat Potwierdzenia Pochodzenia (jedno lub obustronny) będzie wydawany dla psów, których badanie genetyczne profilu DNA zostały wykonane w LGM w Balicach w cenie wykonania profilu.
W przypadku wykonania badania profilu DNA w innych laboratoriach zgodnie ze standaryzacją ISAG, LGM w Balicach wprowadzi te wyniki ale za wystawienie Certyfikatu Potwierdzenia Pochodzenia będzie naliczana standardowa opłata zgodna z cennikiem LGM w Balicach.
Jeżeli rodzice psa mają już badanie genetyczne profilu DNA (Certyfikat) to prosimy o dołączenie certyfikatu do „Zlecenia badania DNA psów”
Uwaga: jeżeli badanie było wykonane w LGM w Balicach wystarczy podać numer badania.
Badanie genetyczne profilu DNA nie dotyczy reproduktorów, które uzyskały uprawnienia przed 01.03.2023r.
Uwaga: jeżeli właściciel reproduktora chce uzupełnić jego uprawnienia o badanie genetyczne profilu DNA – może to zrobić. GKH zaleca zrobienie profili DNA dla wszystkich aktualnie używanych reproduktorów i suk hodowlanych.
Jeżeli zlecający badanie poda adres płatnika/właściciela to LGM – Balice prześle Certyfikat na wskazany adres.
Uwaga: podanie adresu oddziału macierzystego właściciela psa – ułatwi pracę LGM.
Krew do badań genetycznych profilu DNA pobiera i wysyła lekarz weterynarii – w innych przypadkach materiał nie zostanie przyjęty przez LGM w Balicach!
Jeżeli krew jest pobierana od kilku psów tego samego właściciela to prosimy o przesyłanie do kilku „Protokołów pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA” jednego „Zlecenia badania DNA psów”.
Po wprowadzeniu systemu informatycznego przez ZKwP dotyczącego: DNA, RTG i CZIP oddziały będą miały dostęp do naszej bazy danych.
Certyfikaty, które LGM w Balicach przesyła do oddziałów są własnością właścicieli badanych psów. Na ich podstawie biuro dokonuje wpisu do rodowodu oraz kopii rodowodu w Oddziale.
Dla hodowców zrzeszonych w ZKwP obowiązującą kwotą za 1 próbkę jest kwota 195 zł brutto, niezależnie od ilości przesłanych próbek.
Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego: 44 1020 2892 0000 5802 0760 3683.

Prosimy o nie korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie LGM , nie ma tam możliwości uwzględnienia opłaty 195zł przy każdym (np. jednym badaniu profilu DNA). Nadanie numeru zamówienia nie jest konieczne.